PROSLAVA ZLATNOG JUBILEJA S. M. ZORISLAVE KATIĆ I SREBRNOG JUBILEJA S. MATEJE KREŠIĆ

„Ti si Bog moj – tebi zahvaljujem: Bože moj, tebe ja uzvisujem.“ Ps 118,28  

Sjecanje na 12. 05.1995.

Svibanj je, dvanaesti u mjesecu! Nikada se više neće zaboraviti! Nikada sestre milosrdnice ne

Misijska akcija u župi Svih Sveti u Livnu 2018.

Na petu korizmenu nedjelju, 18. ožujka 2018. godine održana je, već šestu godinu za redom,

Ispis

sveti ivan apostolDanas imendan slavi naša s. Ivana Jurić. Od srca čestitamo!

Rođen je oko 6. godine u Betsaidi u Galileji, otac Zebedej bio ribar a majka se zvala Saloma. Imao je brata Jakova. Bio je učenik Ivana Krstitelja. Pomagao je sa bratom ocu u ribolovu. Na Isusov pozv se odazvao zajedno sa bratom Jakovom i prijateljima Petrom i Andrijom.

Bio je najmlađi Apostol. Prisutan je kod uskrisivanja Jairove kćeri, mladića iz Naima te Lazara iz Betanije. Zajedno sa svojim bratom Jakovom i Petrom nalazi se za Preobraženja na brdu Taboru. Počevši od priprave za pashalnu večeru zajedno sa Apostolom Petrom Sveti Ivan bio je u najvećoj blizini Isusovoj kako na Posljednjoj Večeri, bolima u Getsemaskom vrtu, suđenju kod velikog svećenika, i svim mukama kod razapinjanja i smrti Isusovoj na Križu. Jedini od Apostola bio ne samo svjedok već i supatnik u Isusovoj krvnoj Žrtvi.

Pod križem je primio od Isusa dužnost da se brine za Majku Isusovu te da se vlada kao sin. Sveti Ivan je potom bio prvi od Apostola koji je vidio prazan grob, prvi prepoznao Isusa uskrsla kod Galilejskog jezera. Nakon Kristova uskrsnuća i uzašašća na Nebo Apostol Ivan je uz Svetog Petra kod izlječenja čovjeka hroma od rođenja pred hramskim vratima, zajedno sa Svetim Petrom dijeli Sakrament Potvrde u Samariji. Za vrijeme Apostolskog sabora u Jeruzalemu, oko 50. uz Petra i Jakova Mlađega ubraja se među stupove prvotne Crkve. Za žestokih progona kršćana u Jeruzalemu Sveti Ivan prati Isusovu Majku u Efez. On je imao čast i milost da redovito prikazuje Svetu Misu pod kojom je pružao Svetu Pričest Majci Božjoj.

Tako je bio ne samo veliki miljenik koji je osjetio otkucaje Isusova Srca na Posljednjoj večeri, nego je bio i sudionik najsavršenije euharistijske pobožnosti zajedno sa Majkom Suotkupiteljicom. Pratio je Majku Božju na povratku u Jeruzalem. Nakon smrti i uznesenja Majke Božje u Nebo Apostol Ivan odlazi ponovno u Efez i Sveti Ivan Apostol i Evanđelist rodio se u Betsaidi - vjerojatno u vrijeme Isusova rođenja. Najmlađi je od dvanaestorice Kristovih Apostola i brat je Sv. Jakova Starijeg. On se naziva učenikom "kojeg je Isus ljubio", a Evanđelje koje je on sastavio govri kako se on na Posljednjoj večeri "naslonio Isusu na grudi."

Zajedno sa trima Marijama Ivan je bio nazočan kod razapinjanja. Isus je tada rekao svojoj Majci: "Ženo, evo ti sina!", a učeniku: "Evo Ti Majke!" (Iv 19,26tamo vodi brigu za mnoge mjesne Crkve po Maloj Aziji. Za rimskog cara Domicijana (81-96) najprije su starca Apostola Ivana doveli u Rim i bacili u kotao kipućeg ulja. Ništa mu nije naškodilo. Drugom zgodom je car naredio Svetom Ivanu da popije otrovano vino. Kad se Ivan pokorio i uzeo čašu u ruke, otrov je izašao iz vina u obličju zmije. Povraćen je u Malu Aziju i prognan na otok Patmos.

Sveti Ivan Evanđelista na Patmosu zapisuje Otkrivenje.Tamo mu je Isus dao proročku viziju Otkrivenja, što je Sveti Ivan uzorno zabilježio. Za vrijeme vladavine cara Nerve (96-98) smio se Sveti Ivan vratiti u Efez. U to vrijeme je vjerojatno Sveti Ivan sastavio svoje svjedočanstvo o Isusu Kristu Sinu Božjemu. Apostol Ivan donosi jedini Isusovu svećeničku molitvu na Posljednjoj večeri, detalje Isusove smrti i uskrsnuća. Bio je svjedok i supatnik, svećenik Novoga Zavjeta u Žrtvi Jaganjca na Kalvariji. Evanđelje koje je napisao svjedočanstvo je njegove ljubavi prema Isusu i Crkvi koja zajedno sa Isusom u Euharistiji putuje kroz nevolje u nebesku Domovinu. Sveti Ivan Apostol se prikazuje sa likom orla i knjigom.Ili na otoku Patmosu. Na nekim slikama prikazuju se i pokušaji njegova usmrćenja: kalež sa zmijom i kotao sa vrelim uljem. Zaštitnik jr glede trovanja i opekotina

Imendani

8. kolovoza sv. Dominik

Danas imendan slavi naša s. Nedjeljka Kraljević. Od srca čestitamo!

10. kolovoza sv. Lovro đakon i mučenik

Danas imendan slavi naša s. M. Lovrina Androšević. Od srca čestitamo!  

15. kolovoza Velika Gospa

Danas imendan slave naše sestre: s. M. Zvonimira Šola i s. M. Korona Cigić. Od srca čestita

18. kolovoza sv. Jelena Križarica

Danas imendan slavi naša s. M. Jelena Filipović. Od srca čestitamo!

20. kolovoza Samuel prorok

Danas imendan slavi naša sestra: s. Samuela Lovrenović. Od srca čestitamo!  

23. kolovoza sv. Ruža Limska

Danas imendan slavi naša s. M. Ružica Perić. Od srca čestitamo!

27. kolovoza sv. Monika

Danas imenda slavi naša s. M. Monik Martić. Od srca čestitamo!

28. kolovoza sv. Augustin

Danas imendan slavi naša s. M. Augustina Matijević. Od srca čestitamo!